RESOC vraagt politieke moed rond stadionplannen

oktober 20th 2010 | Posted in Campagne WK 2018, Nieuwe Stadions, Stadions

RESOC Brugge heeft “met grote ontsteltenis kennis genomen van het advies van de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening (Vlacoro) in het kader van het RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge”. Het advies bevat een aantal negatieve aanbevelingen voor de mogelijke inplanting van bijkomende bedrijventerreinen en een voetbalstadion op de site Chartreuse. RESOC Brugge vraagt in een schrijven aan de politiek verantwoordelijken dan ook “om daadkrachtige steun voor zijn standpunt bij de definitieve beslissing inzake de afbakening van het regionaalstedelijk gebied”.

Nood

“De regio Brugge heeft dringend nood aan bijkomende bedrijventerreinen, zo blijkt uit een onderzoek naar de ruimtebehoefte voor bedrijven, dat de professoren Cabus en Vanhaverbeke in opdracht van de West-Vlaamse RESOC’s hebben uitgevoerd. Hun raming van de langetermijnbehoefte (2007-2022) voor regio Brugge, toont aan dat er voor de volgende 15 jaar nog 218 extra ha. aan bedrijfsoppervlakte moet worden gepland, buiten wat momenteel al in voorbereiding of studie zit. Bovendien moet er nog rekening gehouden worden met de noodzakelijke IJzeren Voorraad die berekend werd op 87 ha. Uit een detailonderzoek naar onbenutte bedrijfsgronden in West-Vlaanderen dat door de POM West-Vlaanderen werd uitgevoerd, blijkt verder dat de totale oppervlakte aan onbenutte bedrijfsgronden in regio Brugge is gezakt met 54 hectaren,” zegt Dirk De Fauw, de voorzitter van RESOC.

“De afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge staat in voor een bijkomende ruimte aan nieuwe bedrijventerreinen van in totaal ongeveer 209 hectare maar Vlacoro adviseert negatief voor de inplanting op de locatie Jabbeke-West en voor het gebied voor de site Chartreuse, waardoor nog slechts 115 ha voor de inplanting van bedrijventerreinen overblijft. Bovendien komt door het negatief advies voor de Chartreuse ook de zone voor hoogwaardige activiteiten, waarvoor de regio al jaren ijvert, in het gedrang en het nieuwe voetbalstadion. Dit laatste is volkomen in tegenspraak met de opdracht die Vlaams minister Philippe Muyters in oktober 2009 aan RESOC Brugge gaf. Wij moesten overleg met de betrokken actoren te organiseren over de inplanting van een gesloten, multifunctioneel voetbalstadion, samen met een programma van kantoren en winkels op de site Chartreuse, aansluitend bij de E40. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk aan alle politiek verantwoordelijke om daadkrachtige steun voor zijn standpunt bij de definitieve beslissing over de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge, zodat het planningsproces kan worden afgerond, Brugge het broodnodige aanbod aan bijkomende bedrijventerreinen in deze regio krijgt en het voor de regio zo belangrijke project op de site Chartreuse – inplanting multifunctioneel voetbalstadion én zone voor hoogwaardige activiteiten – kan worden gerealiseerd,” besluit De Fauw.

Bron: Stadsomroep

Leave a Reply:

Name (required):
Mail (will not be published) (required):
Website:
Comment (required):
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>