Charter met opmerkingen over nieuw stadion ondertekend

oktober 22nd 2010 | Posted in Campagne WK 2018, Nieuwe Stadions, Stadions

De gemeenten Brugge, Zedelgem en Oostkamp en de voetbalverenigingen Club Brugge en Cercle Brugge hebben een gezamenlijk charter opgemaakt dat nu aan de Gemeenteraden voorgelegd wordt. Het charter bevat gezamenlijke opmerkingen en bedenkingen over de zone die in aanmerking komt voor een nieuw voetbalstadion. Het charter is duidelijker en concreter dan het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. In het charter wordt ook tegemoet gekomen aan de belangrijkste opmerkingen uit het openbaar onderzoek.

In het voorjaar van 2010 werd een openbaar onderzoek gehouden over het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge. Na afloop en na advies van de Gecoro (de gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening) heeft de gemeenteraad van Oostkamp een gunstig advies verleend, maar met een aantal bedenkingen. Deze betroffen o.m. het gebied voor stedelijke activiteit langs de Oostkampse baan/Chartreuse.

Op voorstel van het RESOC (Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité) Brugge, werd een charter opgemaakt tussen gemeenten Brugge, Zedelgem en Oostkamp en de voetbalverenigingen Club Brugge en Cercle Brugge. Met dit charter willen de partijen de Vlaamse Regering voorstellen een aantal aanvullende bepalingen op te nemen in de stedenbouwkundige voorschriften. Hiermee willen ze de leefbaarheid in de betrokken dorpskernen verzekeren, ook voor de toekomst. De opmerkingen en bedenkingen uit het charter hebben betrekking op mobiliteit, draagkracht van het gebied, waterbeheersing en vleermuizenproblematiek:

• Mobiliteit:
o Er zijn vastgelegde toegangswegen voor bezoekers om het stadion te bereiken.
o Het openbaar vervoer en de veiligheidsdiensten hebben ook een afzonderlijke toegang via de Heidelbergstraat.
o In de dorpskernen van Loppem en Oostkamp wordt geen parkeren toegelaten op dagen van matchen, behalve voor bewoners en hun bezoekers.
o De toegangsbewijzen worden gekoppeld aan de wijze van vervoer.
o Een totale mobiliteitsstudie moet deze principes verder praktisch uitwerken.

• Draagkracht gebied:
o De kantooroppervlakte is beperkt tot 75.000 m² i.p.v. 150.000 m². De winkelruimte is voorbehouden voor een nichemarkt.
o De infrastructuur voor de jeugd en het oefencomplex moeten geïntegreerd worden in de talud van de E40.
o De lichthinder wordt beperkt.

• Waterbeheersing:
o Er komt extra buffering op het terrein, maximale infiltratie in het gebied, maximaal hergebruik van regenwater en vertraagde afvoer van overtollig water.

• Vleermuizenproblematiek:
o Een bijkomende studie is noodzakelijk om te zoeken naar concrete milderende maatregelen die voor de start van de werken aan het stadion uitgevoerd moeten worden.

De Gemeenteraad (van Oostkamp, red.) keurde het charter goed onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad van Bestuur van Club en Cercle Brugge.

Bronnen: KW, Oostkamp

Leave a Reply:

Name (required):
Mail (will not be published) (required):
Website:
Comment (required):
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>