Stad Aalst stelt studiebureau aan in zoektocht naar nieuw voetbalstadion

september 12th 2014 | Posted in Nieuwe Stadions, Stadions

Persbericht Stad Aalst 9/9/2014:

‘Het CBS besliste in juni een locatie- en haalbaarheidsstudie te laten opmaken voor het voetbalstadion binnen de grenzen van Groot-Aalst. Het stadion dient een multifunctioneel karakter te hebben, zowel commercieel als sociaal. De opmaak van de studie moet in alle neutraliteit en onafhankelijkheid gebeuren. Daarom werd beslist dit te laten uitvoeren door een extern bureau. Vandaag werd bepaald hoe de opdrachtomschrijving moet zijn. Zo zijn er inhoudelijke elementen waar rekening moet mee gehouden worden teneinde een zo compleet mogelijke studie te krijgen.

De studie bekijkt de grootte van de locatie die nodig is, toetst af naar mogelijkheden inzake ruimtelijke ordening, financiële haalbaarheid, mobiliteit,…

Hiermee blijft het dossier van de tweedeklasser op de agenda van dit stadsbestuur staan. Ook al omdat dit een gevoelig dossier is bij de vele trouwe supporters. Er werd niet stilgezeten. Onmiddellijk na de beslissing in juni werden de werkzaamheden aangevat. De Task Force komt samen, er is nu een voorstel om de inhoud van de studie te bepalen. Inhoudelijk dienen nog zaken uitgeklaard te worden en dit zal in een verenigde commissie worden besproken. Deze opdracht aan een extern bureau moet grondig gebeuren, de stad zal zich degelijk voorbereiden met inspraak voor al de gemeenteraadsleden, over de partijgrenzen heen.’

Leave a Reply:

Name (required):
Mail (will not be published) (required):
Website:
Comment (required):
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>