Jan Breydelstadion [28.285 | Brugge]

Huidige stadions met bouwkoorts.

Jan Breydelstadion [28.285 | Brugge]

Berichtdoor Chimaera » di 10 maart 2009, 19:44

1. Fiche
Naam: Jan Breydelstadion
Adres/locatie: Olympialaan 74, 8200 Sint-Andries (Brugge)
Huidige capaciteit: 28.613 zitplaatsen (veiligheidscapaciteit: 28.285)
Bouwjaar: 1974
Laatste renovatie: 1998
Ingebruikname: competitie 1975-1976
Eigenaar: Stad Brugge
Clubs: Club Brugge KV, Cercle Brugge KSV
Lichtcapaciteit: 1700lux
Terreinafmetingen: 105x68m
Afbeelding

2. Verdeling van de capaciteit:
Westtribune (hoofdtribune):
Afbeelding
- Business seats: 463 (waarvan 156 voor de 13 open loges (12 seats/loge)
- Bovenring: 2327 plaatsen (eretribune: 225 plaatsen)
- Benedenring: 2705 plaatsen
- Rolstoelsector: 70 plaatsen
- Pers: 212 plaatsen
- Dexia-loge: 30 plaatsen
(vakken 122, 123 en 124, aan weerszijden van de eretribune, fungeren ook als VIP/business-tribune)
Noordtribune:
Afbeelding
- Bovenring: 6834 plaatsen
- Benedenring: 2273 plaatsen
Oosttribune:
Afbeelding
- Bovenring: 4244 plaatsen
- Benedenring: 2722 plaatsen
Zuidtribune:
Afbeelding
- Bovenring: 5457 plaatsen
(bezoekersvak 421/422: 1685 plaatsen)
(het centrale vak 423 fungeert ook als Outdoor Lounge Zuid)
- Benedenring: 1967 plaatsen
NOOT: de vakken 411, 412 en 420 worden om veiligheidsredenen niet meer opengesteld.

3. Verhaal van het stadion:
In 1973 nam het toenmalige stadsbestuur onder impuls van burgemeester Michel Van Maele het initiatief een gemeentelijk stadion te bouwen voor Club Brugge en Cercle Brugge. Van Maele had eerder al Cercle uit de financiële moeilijkheden gehaald door de stad het Edgard Desmetstadion te laten aankopen. In 1973 zat Club aan de grond, de grote recettes uit de thuiswedstrijden wogen niet op tegen de dure buitenlandse transfers van Rensenbrinck, Houwaart, Geels, Veenstra...
Door de verhuis naar een nieuw stadion in eigendom van de stad kon Club weer naar adem happen doordat het nu over de mogelijkheid beschikte de Klokke te verkopen, wat het in 2000 deed: toen werd het Albert Dyserinckstadion verkocht aan een bouwpromotor en ruimde het plaats voor een woonproject. Dit bracht de clubkas zo'n 2,5 miljoen euro op.
Van 1976 tot 1996 speelde provincialer Eendracht Brugge op de Klokke. Eendracht betaalde daarvoor aan Club Brugge een symbolische jaarlijkse huurprijs van 1 frank.
De gronden achter de kerk van Sint-Andries werden aangekocht in 1973 voor de som van 53 miljoen Belgische frank.
In 1974 werd met de bouw begonnen. Het nieuwe stadion, ontworpen door de architecten Jonckheere (die ook het ontwerp voor de uitbreiding tekenden), kostte 245 miljoen Belgische frank en beschikte over 30000 plaatsen. De benedenring bestond uit staanplaatsen (22000), bovenop de oost- en westtribune bood een tweede ring plaats aan in totaal 8000 zitplaatsen.
In de geest van de Olympische Spelen in München in 1972 kreeg het stadion de naam Olympiastadion. De afmetingen van het veld bedroegen 110 op 70 meter. Het stadion was en is nog steeds een stedelijk stadion, dus eigendom van de stad Brugge. Club en Cercle betalen huurgeld. De verlichtingsmasten werden van de Klokke gerecupereerd, net als het borstbeeld van ex-voorzitter Albert Dyserinck, dat een nieuwe plaats kreeg voor de hoofdtribune, en de inscriptie RFCB boven de ingangspoort, die nu in de voorgevel van het Administratief Centrum Van Maele verwerkt zit, voorheen bekend als “De Klokke”, naar het oude stadion dus.
Club kreeg de zijde links van de hoofdingang toegewezen, Cercle rechts ervan. Die logica respecterend kreeg de Brugse spionkop zijn plaats in de tribune aan de kant van de kerk en het kerkhof van Sint-Andries, die van Cercle in de tribune kant zwembad.
De aftrap in het nieuwe stadion werd gegeven bij aanvang van het seizoen 1975-1976.
Het stadion onderging in de loop der tijden nogal wat face-lifts. In 1987 werden in de Westtribune het logegebouw en de business-seats ingeplant, wat het verdwijnen van 1000 zitplaatsen met zich bracht (een andere bron vermeldt 29412 plaatsen waarvan 7034 zitplaatsen).
In 1993 werd onder druk van de UEFA overgegaan tot de vervanging van bijna alle staanplaatsen door zitjes, waardoor de capaciteit terugviel tot iets meer dan 18.000 plaatsen.

In mei 1995 kregen België en Nederland de organisatie toegewezen voor het Europees Kampioenschap voetbal in 2000. Brugge werd één van de gaststeden en om aan de minimumeisen te voldoen moet het stadion uitgebreid worden tot 30000 zitplaatsen. Om van subsidies te kunnen genieten moest het stadion een andere, meer "Vlaamse" naam krijgen. Er werd gegoocheld met Noordzeestadion en Flandriastadion, maar op voorstel van burgemeester Patrick Moenaert werd Olympia in 1998 herdoopt tot Jan Breydelstadion, naar de Brugse volksheld uit de veertiende eeuw.
In 1997/1998 werd de capaciteit door de uitbreiding van het aantal persstoelen, het afsluiten van de laatste staanplaatsen in de hoeken, en de aanvang van de werken voor Euro 2000 verder gereduceerd tot 15.021.

Tussen 1998 en 1999 werd dan eindelijk begonnen met de eigenlijke uitbreiding van het stadion. De daken werden verwijderd van de tribunes achter de doelen. Deze tribunes en de hoeken tussen deze tribunes en de oosttribune werden opgetrokken tot een dertigtal rijen en een tweede en derde bouwlaag.
De staanplaatsen in de hoeken werden omgevormd tot zitplaatsen. In de noordtribune werden blauwe en witte zitjes geplaatst, door middel van witte zitjes werd naar Engels model de naam van het stadion in het blauwe middengedeelte van de tribune geschreven. Dit was en is nog steeds een unicum in België (andere clubs hebben wel hun naam met zitjes in de tribune geplaatst, maar dit was in het Brugse stadion logischerwijs niet mogelijk). De zuidtribune kreeg zitjes in afwisselend witte en groene stroken. Aan de daken van deze nieuwe tribunes werden nieuwe scoreborden opgehangen.
De klassieke dranghekkens werden verwijderd en vervangen door een Brugse uitvinding, een trommelsysteem met kettingen dat ronddraait als iemand er tracht over te raken. Het veld werd verkleind tot 105 op 68 meter, voor het EK dienden alle velden gelijke afmetingen te hebben. Een nieuwe geluidsinstallatie (80.000 watt) en nieuwe lichtmasten (op de daken, 1.600 lux) werden geplaatst.
De west- en oosttribune werden enigzins opgefrist. De spelerstunnel werd vernieuwd en voorzien van een naar het veld toe uitschuifbaar gedeelte. In de hoek van de oost- en de zuidtribune werd een cabine gebouwd voor de politiediensten. Tenslotte werd ook de onmiddellijke omgeving van het stadion aangepakt: de Olympialaan en de circulatiezones rond het stadion werden heraangelegd.
Totale kostprijs van dit alles bedroeg 410 miljoen oude Belgische franken, waarvan 250 miljoen van de Vlaamse en federale overheid.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Na 2000 werden nog een aantal aanpassingen aan het stadion uitgevoerd, grotendeels op initiatief van Club Brugge. Er werd een intern TV-circuit geïnstalleerd; de Brugse Sportdienst nam haar intrek in de Oosttribune.
Op 22 juni 2002 werd een tegelwand van kunstenaar en Clubsupporter Benoît Van Innis, met als thema voetbal, ingehuldigd op de gevel van de Noordtribune.
Afbeelding

Verder werd in diezelfde tribune de Extra-Time, een blauw-zwart themacafé geopend, kreeg de Clubzijde met onder meer de kleedkamers een facelift, werd in de persruimte een collectie Club- en Cercle-memorabilia tentoongesteld. Centraal in die tribune opende Club de Telenet Lounge voor het voortaan voor VIP’s voorbehouden vak daarboven. Club verhuisde zijn secretariaat uit het stadion naar het Klokkegebouw, dat herdoopt werd tot Administratief Centrum Michel Van Maele, als eerbetoon aan de in 2003 overleden ex-voorzitter.

In het tweede decennium van de 21ste eeuw werd het stadion nog wat gemoderniseerd: zowel op veldniveau als tussen de eerste en de tweede ring werd LED-boarding geplaatst, in de noordwestelijke en zuidoostelijke bocht kwamen grote LED-schermen. Uiteindelijk werden de oude scoreborden buiten gebruik gesteld. Alle platte beige zitjes op de benedenring werden vervangen door nieuwe witte zitjes met een door de UEFA verplichte rugleuning. Ook op de tweede ring van de hoofdtribune werden alle (veelkleurige) klapstoeltjes vervangen door nieuwe grijze exemplaren. Binnen het stadion kregen kantines, sanitair en kleedkamers gerenoveerd. Club Brugge deed daarnaast ook nog wat aanpassingen aan zijn infrastructuur binnen en rond het stadion. Cercle breidde zijn kant van het stadion uit met een nieuw secretariaat.

Al sinds 2006 worden plannen gesmeed voor een nieuw stadion. Aanvankelijk zou Club samen met projectontwikkelaar Uplace (van huidig Clubvoorzitter Bart Verhaeghe) een stadion met 40.000 plaatsen en winkelcentrum bouwen op de grens van Brugge en Loppem, aan de Oostkampse Baan, vlakbij de verkeerswisselaar E40/E403. Dit plan stuitte op protest van middenstandsorganisaties, buurtbewoners, ecologisten en de gemeente Zedelgem. Toen België zich samen met Nederland kandidaat stelde om het WK Voetbal in 2018 te organiseren trok de Stad Brugge het project naar zich toe met een nieuw voorstel voor een gemeenschappelijk stadion met 44.600 plaatsen voor Club en Cercle Brugge in het Chartreusegebied, net naast de zone die Club op het oog had. Uiteindelijk werd dat project gekelderd door de Raad van State. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 werd de sp.a de grootste partij in Brugge en Renaat Landuyt burgemeester. Het stadiondossier kreeg niet veel later een totaal nieuwe wending: Club en Stad stelden een project voor met twee stadions (één met 44.000 plaatsen voor Club en één met 12.000 plaatsen voor Cercle) ten noorden van het stadscentrum aan de Blankenbergse Steenweg. Een Vlaamse subsidie van 2,5 miljoen euro (uit de pot van 8 miljoen voor stadionvernieuwing) werd toegekend maar weer ingetrokken nadat Cercle zich uit het project terugtrok en een verbouwing van het Jan Breydelstadion voorstelde. Het uiteindelijke project moet nog een aantal procedures doorlopen, de eerstesteenlegging is voorzien voor eind 2017, de ingebruikname voor het seizoen 2019-2020. Daarna wil Cercle Brugge aan de verbouwing van het huidige stadion beginnen, dat een kleiner maar polyvalent stadion moet worden met onder meer winkels en serviceflats. Club verhuist in 2017 de eerste ploeg en beloften naar een nieuw trainingscomplex in Westkapelle, een deelgemeente van Knokke-Heist. Na de verhuis van de overige jeugdploegen naar het nieuwe stadion zullen naast het Jan Breydelstadion enkel nog oefenvelden voor Cercle overblijven, de overige voetbalterreinen worden verkaveld, de opbrengsten van de verkoop worden evenredig verdeeld tussen Club en Cercle.

4. Foto's:
Voor de verbouwing van 1998
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Na de verbouwing
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding

5. Hoogtepunten:
1975: ingebruikname
1976: terugmatch finale UEFA Cup: Club Brugge-Liverpool 1-1
1986: finale Beker van België: Club Brugge-Cercle Brugge 3-0
1991-1992: finale Beker van België: Antwerp FC-KV Mechelen 2-2 (Antwerp wint op strafschoppen)
1999: opening uitgebreide stadion
Afbeelding
Euro 2000:
11 juni: Frankrijk-Denemarken 3-0 (groep D)
16 juni: Tsjechië-Frankrijk 1-2 (groep D)
21 juni: Joegoslavië-Spanje 3-4 (groep C)
25 juni: Spanje-Frankrijk 1-2 (kwartfinale)

6. Clubs:
Afbeelding
Naam: Club Brugge KV
Kleuren: Blauw-Zwart
Oprichtingsdatum: 13 november 1891 (Brugsche FC), oktober 1897 (fusie met FC Brugeois)
Stamnummer: 3
Palmares: 16x kampioen (1920, 1973, 1976, 1977, 1978, 1980, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 2003, 2005, 2016, 2018, 2020)
11x bekerwinnaar (1968, 1970, 1977, 1986, 1991, 1995, 1996, 2002, 2004, 2007, 2015)
13 Supercups: 1980, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005
Europacups: 36 deelnames (tot en met het seizoen 2008-2009), met als hoogtepunten 2 finales: UEFA Cup 1975-1976, Beker der Landskampioenen 1977-1978
Fans:
Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding
Naam: Cercle Brugge KSV
Kleuren: groen-zwart
Oprichtingsdatum: 9 april 1899
Stamnummer: 12
Palmares: 3x kampioen (1911, 1927, 1930)
2x bekerwinnaar (1927, 1985)
Europacups: 2 deelnames (2x 1e ronde Bekerwinnaars, 1985-1986 en 1996-1997)
Fans:
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
7. Wegbeschrijving
Vanuit Gent:
E40 Gent-Oostende afrit 8 Brugge. Rechts N31 richting Blankenberge. Gedurende de periode van wegwerkzaamheden (nog tot medio 2008) de aangeduide omlegging volgen. Na de wegwerkzaamheden: vanaf de rotonde Sint-Michiels/Sint-Andries richting Jan Breydelstadion volgen, Koningin Astridlaan, aan eerstvolgende rotonde Torhoutsesteenweg dwarsen, Leopold III-laan, derde straat links: Kerkhofstraat, einde links: Olympialaan.

Vanuit Kortrijk:
A17 Kortrijk-Brugge, loopt over in N31 richting Blankenberge. Gedurende de periode van wegwerkzaamheden (nog tot medio 2008) de aangeduide omlegging volgen. Na de wegwerkzaamheden: vanaf de rotonde Sint-Michiels/Sint-Andries richting Jan Breydelstadion volgen, Koningin Astridlaan, aan eerstvolgende rotonde Torhoutsesteenweg dwarsen, Leopold III-laan, derde straat links: Kerkhofstraat, einde links: Olympialaan.

Vanuit Oostende:
E40 Oostende-Gent afrit 6 Jabbeke. Rotonde naar links Gistelsesteenweg (N367) richting Brugge. In centrum Sint-Andries rechts, Olympialaan.
Met het openbaar vervoer:
Vertrek van de voorkant van het station (Brugge). Neem een speciale bus of gebruik de lijnen 5 en 15. Op deze manier is er om de tien minuten een bus beschikbaar richting “Sint-Andries-plaats”, op minder dan vijf minuten wandelen van het Jan Breydelstadion.
Laatst bijgewerkt door Chimaera op wo 20 mei 2020, 05:27, in totaal 16 keer bewerkt
Reden: palmares aangepast
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor witn » wo 11 maart 2009, 12:02

Nieuwe foto's!
witn
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd: za 16 feb 2008, 11:52

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor Zeno2 » wo 11 maart 2009, 22:13

Als er ooit een herdruk komt van Renaat Braem's beroemde essay 'Het lelijkste land ter wereld', dan hoeft men niet lang te zoeken voor een geschikte coverfoto...
Zeno2
 
Berichten: 329
Geregistreerd: di 03 maart 2009, 20:37

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor Chimaera » wo 11 maart 2009, 22:17

Een beetje kort door de bocht Zeno2 ;)
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor Zeno2 » wo 11 maart 2009, 22:29

Chimaera schreef:Een beetje kort door de bocht Zeno2 ;)


Wat moet er nog gezegd worden? :D De foto's spreken boekdelen. Dit stadion is door de jaren heen geheel verknoeid geworden door onoordeelkundige ingrepen en geldgebrek. Iedere ingreep was een stap in de slechte richting. Zet even je gekleurde bril af. ;)

In zijn oorspronkelijke vorm was het niet slecht, in de jaren 70 was het zelfs een topstadion.

Hoe had het verbouwd moeten worden voor Euro 2000?
- geheel gesloten verdiepingsring even hoog als de oorsprionkelijke lange tribunes.
- 1 continu doorlopend dak.
- extra plaatsen onderaan bijvoegen (6 a 7 rijen) door het veld 2 meter diep uit te graven. De afstand tribunes tot het speelveld is groot genoeg hiervoor.
Zeno2
 
Berichten: 329
Geregistreerd: di 03 maart 2009, 20:37

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor Chimaera » wo 11 maart 2009, 22:38

Versta me niet verkeerd Zeno, het Jan Breydelstadion is géén mooi, geen comfortabel, geen goed vormgegeven stadion. Maar jij gaat er (niet alleen hier) toch wel heel erg met de grove bijl in. 't Is ook niet allemaal zo archi-slecht.
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor witn » za 19 sep 2009, 12:34

Ook Jan Breydelstadion krijgt veldverwarming
Het Jan Breydelstation in Brugge krijgt veldverwarming. Dat heeft het schepencollege van Brugge beslist. Tot dusver hebben nog slechts zes eersteklassers een verwarmd veld.

De verwarming moet er komen door een beslissing van de Profliga in juni. Die besliste dat alle ploegen die tijdens het seizoen 2010-2011 in eerste klasse spelen over een permanent bespeelbaar veld moeten beschikken. Toch vervullen nog slechts zes eersteklassers die voorwaarde: Anderlecht, Standard, Westerlo, Genk, AA Gent en G. Beerschot.

Het nieuwe veld in Brugge zal circa 600.000 euro kosten. Naast verwarmd zal het ook gedraineerd zijn en voorzien van automatische beregening. Het stadsbestuur, dat eigenaar is van het stadion, zal 55 procent van de kosten dragen met een maximum van 300.000 euro. Club en Cercle Brugge zijn samen de bouwheer. Zij moeten ook de energiekosten betalen.

Bron: Het Nieuwsblad - 19/09/09
witn
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd: za 16 feb 2008, 11:52

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor Chimaera » zo 15 nov 2009, 18:32

De kleurenvarianten van een oude luchtfoto toegevoegd (mét business seats en logegebouw), gevonden op de website van Henderyckx Luchtfotografie.
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor witn » di 26 jan 2010, 08:09

‘Bouw flats in tribunes Jan Breydel'
ONDERZOEK OM OUD JAN BREYDELSTADION OM TE BOUWEN TOT APPARTEMENTENCOMPLEX

BRUGGE - De kans bestaat dat het Jan Breydelstadion niet of slechts gedeeltelijk wordt afgebroken als Club en Cercle naar Chartreuse verhuizen. ‘We moeten onderzoeken of we de tribunes niet tot flats kunnen ombouwen', zegt Resoc-voorzitter Dirk De fauw.

Krijgt het ‘afgedankte' Jan Breydelstadion in Sint-Andries straks een tweede leven als appartementencomplex? Het is één van de pistes die de komende jaren zal worden bestudeerd. Want zoals de plannen nu voorliggen, verlaten Club en Cercle straks Jan Breydel, om in een nieuw stadion met 44.600 plaatsen te gaan spelen in het Chartreusegebied, dichtbij de E40.

Om dat nieuwe stadion mee te helpen betalen, wil het Brugse stadsbestuur de Jan Breydel-site verkavelen. ‘Dat kan door alle gebouwen te slopen, maar er zijn ook alternatieven', zegt Dirk De fauw, de voorzitter van het overlegcomité Resoc. Hij zit de komende maanden met alle partijen (Club, Cercle, de stad Brugge en de gemeentes Oostkamp en Zedelgem) rond de tafel over het stadiondossier. Ook het Brugse stadsbestuur zelf heeft een werkgroep opgericht om het stadionplan op de rails te zetten.

Arsenal

De fauw wil dat onderzocht wordt of een deel van het oude stadion niet bewaard kan blijven. ‘Ik heb het daar al eens over gehad met Club-voorzitter Pol Jonckheere, en hij kan met kennis van zaken spreken (Jonckheere is zelf architect van beroep en hij is ook de zoon van de oorspronkelijke ontwerper van het Jan Breydelstadion, red.) Hij zei me dat dat zeker het bestuderen waard was.'

De betonnen structuren van het stadion staan er. ‘En die zou men ook kunnen laten staan en er appartementen en woningen in onderbrengen. Zo heeft de Engelse voetbalclub Arsenal dat ook gedaan met haar oude stadion (zie kader), en het resultaat is werkelijk prachtig. Een paar van de omliggende voetbalvelden zouden als tuinen kunnen worden ingericht. Zo krijg je een nieuw woonproject, dat toch nog de sfeer van het oude stadion uitademt.'

Toekomstmuziek

Volgens De fauw is er nog tijd genoeg om tot een definitieve herbestemming van de site te komen. ‘Als we de meest gunstige scenario's volgen, kun je pakweg in 2014 of 2015 beginnen bouwen in het Chartreusegebied, en de bouw zal toch al snel een jaar of twee duren', zegt hij. ‘Dat betekent dat we geen haast hebben: de afbraak of verbouwing van Jan Breydel zal pas beginnen als het stadion in Chartreuse volledig af is.'

De omvorming van de Jan Breydelsite tot woonzone moet het Brugse stadsbestuur minstens 30 miljoen euro opleveren. ‘En dat is nog een voorzichtige schatting. Dat bedrag kan ook oplopen tot 50 miljoen', zegt De fauw.

Andere stadions wél weg

Als Jan Breydel een nieuw leven zou krijgen als appartementsgebouw, zou dat het eerste grote stadion in de stad zijn dat aan de sloophamer ontsnapt. De oude thuishaven van Cercle, het Edgard Desmedtstadion langs de Torhoutse Steenweg, is tegenwoordig een stadspark. Alleen de poort met de letters ‘CSB' (Cercle Sportif Brugeois) herinnert er nog aan dat groen-zwart er ooit speelde. Het oude Club-stadion, De Klokke, is een woonwijk geworden. Niets herinnert er nog aan het rijke voetbalverleden van de plek.

Bron: HNB
witn
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd: za 16 feb 2008, 11:52

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor witn » di 30 maart 2010, 18:11

Jan Breydel krijgt duurste veldverwarming
30 Maart, 2010 - 12:50

Brugs burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) heeft dinsdagmorgen geflankeerd door de voorzitters van Club en Cercle Brugge de plannen voor de veldverwarming in het Jan Breydelstadion voorgesteld. De verwarmingsinstallatie met warmwaterbuizen zal 663.538,82 euro kosten en wordt vanaf 6 mei aangelegd.

Het gaat om de duurste optie. "We gaan voor degelijkheid en duurzaamheid", zegt Moenaert. "De grasmat in het Jan Breydelstadion is de meest intensief gebruikte van het land daarom gaan we diep in de grond voor een stevige basis."
Het Jan Breydelstadion wordt door de nieuwe voetbalcompetitie in eerste klasse tussen 36 en 42 keer per jaar gebruikt. Daarnaast komen er nog beker- en Europese wedstrijden bij. Om aan dit intensief gebruik te kunnen weerstaan, wordt de onderbouw van de grasmat heraangelegd.
Tijdens 25 kalenderdagen zal een aannemer het veld in het stadion wegnemen tot 60 centimeter diepte. Er komt een nieuwe drainage, een nieuw vlot doordringbare zandlaag, een buizennet voor warm water en een beregeningsinstallatie. De aarden bovenlaag wordt gerecupereerd. Buiten het speelveld wordt kunstgras aangelegd. De aannemer krijgt toestemming om dag en nacht door te werken zodat het nieuwe gras twee maanden tijd krijgt om te groeien.
Club Brugge kan door de heraanleg voor het eerst sinds 1976 geen Brugse Metten organiseren in het stadion. Er wordt aan een compensatieformule voor de blauw-zwartfans gewerkt.Het stadsbestuur van Brugge betaalt 300.000 euro voor de veldverwarming. De rest van de kosten moeten Club en Cercle Brugge financieren. Zij moeten ook het gebruik betalen.


Bron: Het Nieuwsblad
witn
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd: za 16 feb 2008, 11:52

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor Chimaera » ma 03 mei 2010, 18:26

Aanleg van de veldverwarming Jan Breydelstadion start donderdag

Brugge, maandag , 3/5/2010. De firma Sportinfrabouw kreeg de opdracht het hoofdveld van het Jan Breydelstadion een nieuwe grasmat met veldverwarming. Om het veld tijdig speelklaar te maken tegen volgend voetbalseizoen - na de eigenlijke aanleg moet het gras nog de tijd krijgen zich steviger te verankeren in de ondergrond - is de aannemer aan een strikte timing gebonden. Bovendien kreeg hij de toelating 's avonds en in het weekend te werken, waarbij hij uiteraard gehouden wordt aan de wettelijke verplichtingen inzake geluidshinder.

De werkzaamheden starten op donderdag 6 mei en duren wellicht tot 16 mei. Er moet ongeveer 60.000 ton grond afgegraven worden, waarvan een groot deel naar het Gandhiplein weggevoerd wordt, waar het hergebruikt wordt in het kader van de heraanleg. Deze transporten gebeuren in de week vanaf 6 u. tot 22 u., in het weekend en op feestdagen van 8 u. tot 23 u. Om het vervoer vlot te laten verlopen, wordt in de Koning Leopold III-laan ter hoogte van de in- en uitrit van parking O3 (naast de bowling) parkeerverbod ingevoerd over een afstand van ongeveer 40 meter.

Noodzaak

Met de competitiehervorming wordt het aantal competitiewedstrijden verhoogd van 34 naar tussern de 36 en 42 wedstrijden, zonder rekening te houden met Europese wedstrijden en de Beker van België en er is er geen winterstop meer, dus moet ook het Jan Breydelstadion mee met zijn tijd. Alle clubs in eerste moeten immers vanaf de eerste speeldag van het seizoen 2010-2011 over een veld te beschikken dat in alle omstandigheden moet kunnen bespeeld worden, met een drainage-, beregening- en een terreinverwarmingssysteem dus.

Kostenplaatje

De Stad Brugge ging akkoord met een duurzame oplossing waarbij het volledige veld wordt heraangelegd. Dit houdt in dat het volledige veld wordt afgegraven, gevolgd door de aanleg van een nieuwe drainage, een zandige onderlaag, beregeningsinstallatie, veldverwarming, het opvoeren van teelaarde en het inzaaien van gazon. Club en Cercle treden op als bouwheer en stelden de firma Sportinfrabouw aan voor de uitvoering waarbij de stad 300.000 euro subsidieert. De gebruikskosten zijn integraal ten laste van Club en Cercle.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

bron: Stadsomroep
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor Chimaera » di 01 maart 2011, 14:39

Bon, de (dure) veldverwarming heeft zijn nut bewezen, Club en Cercle hebben op eigen terrein geen matchen moeten afgelasten.

Iets anders dan, in de "marge" van de vandaag aangekondigde nieuwe structuur bij Club:
Nieuw veld en oefenhal

Ook de infrastructuur van blauw-zwart krijgt binnenkort een nieuwe look. Club maakt budget vrij voor de aanleg van een bijkomend synthetisch veld, voor de uitbouw van de fitnessruimte, het uitbreiden van de kantoren voor de sportieve cel en mogelijk zelfs een overdekte oefenhal.

Bron: Het Laatste Nieuws
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor Chimaera » do 03 maart 2011, 13:39

Sven Vermant wist op 1 maart ook nog het volgende toe te voegen aan het bovenstaande: extra "rustruimte" (naast de fitnessruimte), een polyvalente ruimte voor technische besprekingen en perscontacten, renovatie van de kleedkamer van de A-kern en een facelift van het medisch kabinet. In het jaarboek (januari) wist Patrick Orlans ook nog te vertellen dat werk zal worden gemaakt van de vernieuwing van het sanitair in het stadion en in een ander krantenartikel van de laatste dagen stond te lezen dat de kaartenverkoop mogelijk verhuist naar een andere locatie.

Toch heel wat plannen voor de korte termijn (want de lange termijn = nieuw stadion). Ik ben benieuwd hoe concreet die indoortrainingshal is.
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor witn » vr 11 maart 2011, 09:37

In S/VM:

Ledboarding bij Club Brugge vanaf de play-offs
Volgende seizoen zal er ook een groot scherm van 50m² staan, dat creatief gebruikt worden.
Ook investering in kleedkamers, er komen videoscreens.

Club Brugge pakt in play-offs uit met ledboarding
Ook nieuw, vanaf play-off 1, is de introductie van ledboarding. Nu ongeveer drie vierde van de eersteklassers al van die reclameborden langs het veld heeft staan, kan Club niet achterblijven. Met Cercle wordt nog aan een akkoord gewerkt over het gebruik ervan. Ook nieuw: volgend seizoen komt er een groot scherm van vijftig vierkante meter, dat creatief zal worden gebruikt.

Bron: Sport voetbalmagazine
witn
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd: za 16 feb 2008, 11:52

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor tzandmanneke » ma 04 apr 2011, 09:14

De ledboarding werd dit weekend voor het eerst in gebruik genomen tijdens de wedstrijd Cercle Brugge - Lierse
tzandmanneke
 
Berichten: 15
Geregistreerd: vr 04 sep 2009, 13:20
Woonplaats: Melle

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor Chimaera » ma 04 apr 2011, 10:15

In het tussenseizoen wordt er trouwens nog eens 300m LED-boarding geïnstalleerd tussen de eerste en tweede ring. Momenteel staat er al 225m. In combinatie met het scherm dat er ook komt volgend seizoen dus maar liefst 575m² (de boarding is ongeveer een meter hoog, het scherm zal 50m² groot zijn) in het Jan Breydelstadion. Producent is het West-Vlaamse Barco van Club-bestuurder Hugo Vandamme. De boarding moet Club in staat stellen op termijn interactieve reclame aan te bieden en zijn reclame-inkomsten met 30% te laten stijgen. Met Cercle werd een sluitende overeenkomst gesloten. Het systeem wordt bediend door productiehuis AcTVty uit Jabbeke.

Ik vind het alleen een beetje jammer dat de boarding niet doorloopt in de bochten zoals bv. op het Kiel. Dat ziet er beter uit.

Er zouden ook nieuwe zitjes op de onderring worden geplaatst, las ik ergens (er zouden al enkele try-out zitjes beneden in de hoofdtribune staan, ik zal eens proberen er op te letten voor of na de match tegen Anderlecht). Er zouden ook plannen bestaan om de loges te vernieuwen. Dit alles lijkt me te kaderen in de visie van het nieuwe bestuur dat, zolang het nieuwe stadion er niet staat, men de inkomsten uit het huidige stadion wil maximaliseren. Alleen zie ik niet in wat de vernieuwing van zitjes daarmee te maken heeft. Misschien wil men extra VIP-/duurdere plaatsen creëren in de benedenring van de hoofdtribune?
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor Duivelmann » ma 04 apr 2011, 13:09

Chimaera schreef:In het tussenseizoen wordt er trouwens nog eens 300m LED-boarding geïnstalleerd tussen de eerste en tweede ring. Momenteel staat er al 225m. In combinatie met het scherm dat er ook komt volgend seizoen dus maar liefst 575m² (de boarding is ongeveer een meter hoog, het scherm zal 50m² groot zijn) in het Jan Breydelstadion. Producent is het West-Vlaamse Barco van Club-bestuurder Hugo Vandamme. De boarding moet Club in staat stellen op termijn interactieve reclame aan te bieden en zijn reclame-inkomsten met 30% te laten stijgen. Met Cercle werd een sluitende overeenkomst gesloten. Het systeem wordt bediend door productiehuis AcTVty uit Jabbeke.

Ik vind het alleen een beetje jammer dat de boarding niet doorloopt in de bochten zoals bv. op het Kiel. Dat ziet er beter uit.

Er zouden ook nieuwe zitjes op de onderring worden geplaatst, las ik ergens (er zouden al enkele try-out zitjes beneden in de hoofdtribune staan, ik zal eens proberen er op te letten voor of na de match tegen Anderlecht). Er zouden ook plannen bestaan om de loges te vernieuwen. Dit alles lijkt me te kaderen in de visie van het nieuwe bestuur dat, zolang het nieuwe stadion er niet staat, men de inkomsten uit het huidige stadion wil maximaliseren. Alleen zie ik niet in wat de vernieuwing van zitjes daarmee te maken heeft. Misschien wil men extra VIP-/duurdere plaatsen creëren in de benedenring van de hoofdtribune?


Heeft dat niet iets te maken met europees voetbal? Ik had gelezen dat de stoeltjes een hoge rugleuning moesten hebben ofzoiets volgens de regels van uefa.
Duivelmann
 
Berichten: 123
Geregistreerd: do 19 maart 2009, 13:02

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor Zeno2 » di 05 apr 2011, 20:02

Zal waarschijnlijk wel om die reden zijn, want die grijze zitjes zijn niet toevallig het platste model aanwezig in het stadion.
Ben benieuwd welke kleur ze gaan hebben. Veel keuze rest er niet meer, want rood, wit, groen, blauw en zwart zijn reeds gekozen :D Ook de kwaliteit is belangrijk, want ze zullen nog minstens 10 jaar moeten meegaan ;)
Zeno2
 
Berichten: 329
Geregistreerd: di 03 maart 2009, 20:37

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor Chimaera » di 05 apr 2011, 20:09

Zeno2 schreef:Zal waarschijnlijk wel om die reden zijn, want die grijze zitjes zijn niet toevallig het platste model aanwezig in het stadion.
Ben benieuwd welke kleur ze gaan hebben. Veel keuze rest er niet meer, want rood, wit, groen, blauw en zwart zijn reeds gekozen :D Ook de kwaliteit is belangrijk, want ze zullen nog minstens 10 jaar moeten meegaan ;)
Je vergeet nog grijs en beige!
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Jan Breydelstadion [Brugge - 29.042]

Berichtdoor Chimaera » za 16 apr 2011, 09:00

Afbeelding Afbeelding

Nieuwe containergebouwen voor Club

Door werkzaamheden in de catacomben van het Jan Breydel stadion verhuizen de diensten Kaartverkoop en Veiligheid naar containergebouwen buiten het stadion.

Vandaag werden 10 blauw-zwarte containers netjes neergepoot op Parking N3, naast Clubshop De Klokke en Administratief Centrum Van Maele.

De Jan Breydel site heeft er meteen een nieuwe blauw-zwarte attractie bij.

bron: clubbrugge.be


Het blijven natuurlijk containers, blauw-zwart geverfd of niet. Hopelijk betekent deze keuze voor een tijdelijke, goedkope oplossing i.p.v. een nieuwbouw (die ik eigenlijk had verwacht) dat men nog steeds in het nieuwe stadion gelooft en dat project nog steeds op de rails staat. Want je hoort er bijzonder weinig over, Moenaert had nochtans groot nieuws beloofd in de loop van maart. Voor wat zo'n woord waard is natuurlijk... Het feit dat Philips Brugge (tv-ontwikkeling) overweegt naar Chartreuse te verhuizen is mogelijk goed nieuws.

Club gaat overigens, ook al in het kader van die werkzaamheden, zijn voorbereiding op komend seizoen in Knokke-Heist starten. Het stadion van FC Knokke wordt ook de nieuwe thuisbasis van de beloften.
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Volgende

Keer terug naar Verbouwingen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten